Vojnici Korota

Pošto je novela "Točak" objavljena u Alefu br. 16 naišla na veoma dobar prijem kod čitalaca koji su tražili nastavak pustolovina u svetu po imenu Arkam, Goran je 1992. godine kao specijalno izdanje fanzina Emitor objavio roman Vojnici Korota ili Knjiga čuda koji se radnjom nadovezuje na "Točak", a zamišljen je kao drugi deo buduće tetralogije čiji bi naziv trebalo da bude Velika knjiga o Arkamu. Po romanu Vojnici Korota ili Knjiga čuda objavljena su tri strip-albuma za francusku izdavačku kuću Glenat, u čemu su sa goranom sarađivali Vladimir Vesović (koji je tekst prilagodio za medij stripa) i Dražen Kovačević (crtež).

Copyright © 2014 Goran Skrobonja.
All Rights Reserved.

Design By www.OrbMarketing.com